fbpx

Tovar máme skladom

obchod@dezinfekcneprostriedky.sk

DESINTOOL

Vlastnosti

 • Dezinfekčný alkoholový prostriedok je určený pre rýchlu dezinfekciu plôch a predmetov v rôznych oblastiach bežného života.

  Prostriedok je určený na priame použitie. Aplikujte na povrch a nechajte pôsobiť predpísanú dobu.

Aplikácia

 • Aplikujte na rôzne povrchy a nechajte pôsobiť.

Zloženie:

 • >30% alkoholy, <5% aniónové povrchovo aktívne látky, Parfum

  Obsahuje: ethanol

  Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a
  informácie o výrobku.

Účinná biocídna látka (g/100g):

 • ethanol (CAS: 64-17-5): 65 g

Bezpečnostné upozornenia:

 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Po zasiahnutí očí:

 • Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.